ร่วมงานกับเรา

Sunsweet Public Company Limited

เกี่ยวกับเรา

- Sunsweet presentation -

สวัสดิการของบริษัท

- Company welfare -

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ชุดยูนิฟอร์ม

การตรวจสุขภาพประจำปี

วันหยุดประจำปี

กองทุนประกันสังคม

โบนัสพนักงาน

การปรับค่าจ้างประจำปี

เงินช่วยเหลือกรณีสมรส / เงินรับขวัญบุตร 2 คน