ติดต่อเรา

Contact Us!
สายด่วน
แนะนำ – ติชม – ร้องเรียน
ติดต่อธุรกิจ
การตลาด – สินค้าและบริการ
ฝ่ายส่งเสริมวัตถุดิบ
ข้อมูลเกี่ยวกับเกษตรกร
นักลงทุนสัมพันธ์
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
สมัครงาน
ร่วมงานกับเรา
ติดต่อทั่วไป
สอบถามข้อมูลทั่วไป

" เราคือผู้นำธุรกิจข้าวโพดหวานครบวงจร

ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีความเป็นสากล "

Our company

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอื่นๆ ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท “KC” และผลิตตามคำสั่งลูกค้าภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า ส่วนบริษัท ซันสวีท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (SI) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ดำเนินธุรกิจจัดหาและซื้อมาจำหน่ายไปซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารและผลผลิตทางการเกษตร เช่น หอมหัวใหญ่สด แป้งมันสำปะหลัง สับปะรดบรรจุกระป๋อง น้ำมันข้าวโพด น้ำมันดอกทานตะวัน และซอสมะเขือเทศ เป็นต้น ให้กับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

     ปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้แก่กลุ่มลูกค้าซึ่งกระจายอยู่มากกว่า 50 ประเทศ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน รัสเซีย ซาอุดิอาระเบีย สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมนี เลบานอน ตุรกี อิหร่าน เป็นต้น

See our products

We grow food for all appetites

" เราคือผู้นำธุรกิจข้าวโพดหวานครบวงจร

ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีความเป็นสากล "

Our company

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอื่นๆ ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท “KC” และผลิตตามคำสั่งลูกค้าภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า ส่วนบริษัท ซันสวีท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (SI) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ดำเนินธุรกิจจัดหาและซื้อมาจำหน่ายไปซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารและผลผลิตทางการเกษตร เช่น หอมหัวใหญ่สด แป้งมันสำปะหลัง สับปะรดบรรจุกระป๋อง น้ำมันข้าวโพด น้ำมันดอกทานตะวัน และซอสมะเขือเทศ เป็นต้น ให้กับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

ปัจจุบันบริษัทและบริษัทย่อยจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้แก่กลุ่มลูกค้าซึ่งกระจายอยู่มากกว่า 50 ประเทศ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน รัสเซีย ซาอุดิอาระเบีย สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมนี เลบานอน ตุรกี อิหร่าน เป็นต้น

See our products

We grow food for all appetites

ผลิตภัณฑ์

Product Services

ข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง

ข้าวโพดหวาน

มันม่วงเผาญี่ปุ่น

ถั่วต้มลายเสือ

มันหวานเผาญี่ปุ่น

ธัญพืชรวม