Tel : 053-106-538    |    Email : sunsweetthai@sunsweetthai.com    |    Office Operating Hours : Mon – Sat 08.00 – 17.00

ร่วมงานกับเรา

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

เวลาทำการ

จันทร์ – เสาร์ เวลา 8.00 – 17.00 น.

ร่วมงานกับเรา

ติดต่อฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

053 106 538  ต่อ 25 , 14

hr@sunsweetthai.com

เวลาทำการ

จันทร์ – เสาร์  เวลา 08.00 – 17.00 น.
sunsweetthai@sunsweetthai.com

ตำแหน่งที่เปิดรับ
รายละเอียดงาน
 • ขับรถเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรต่างๆที่ไร่ตะวันหวาน
 • ดูแล ซ่อมแซม ให้รถเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรให้มีสภาพที่พร้อมต่อการใช้งาน
 • ปฏิบัติงานงานอื่น ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติผู้สมัคร
 • ชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช.ขึ้นไป สาขาช่างยนต์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ขยัน อดทน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานได้
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานขับรถเก็บเกี่ยว 3-5 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดงาน
 • นำเสนอหาพื้นที่ติดตั้งตู้จัดจำหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติ (vending machine)
 • จัดทำเรื่องการขอเช่าพื้นที่การติดตั้งตู้ในพื้นที่ ที่ต้องการขอใช้บริการ
 • ดูแลลูกค้าเก่า และสรรหาลูกค้ารายใหม่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
 • ประสานงานกับสาขาที่รับผิดชอบและทีมติดตั้งตู้จำหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติ (vending machine)
 • วางแผนการขาย จัดทำตารางการพบลูกค้า พร้อมรายงานการขาย เพื่อสรุปความคืบหน้าของการดำเนินงาน และนำเสนอผลตอบรับต่อผู้บังคับบัญชา
 • สรุปรายงานประจำเดือนในการออกปฏิบัติงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ชาย / หญิง อายุ 24-35 ปี
 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะการเจราจาต่อรอง และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีความกระตือรือร้น , มีความรับผิดชอบ
 • มีรถยนต์เป็นของตัวเอง

รายละเอียดงาน

 • ดูแล รับผิดชอบการจัดการด้านกำจัดแมลง และศัตรูพืชต่างๆภายในไร่ตะวันหวาน
 • ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ป.ตรี สาขากีฏวิทยาการเกษตร โรคพืช หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านการจัดการแมลง และศัตรูพืชต่างๆ
 • มีความรับผิดชอบ มุ่งมั่นตั้งใจทำงาน และหาความรู้ใหม่ๆ
 • มีประสบการณ์ด้านการกำจัดแมลง และศัตรูพืชต่างๆภายในไร่ หรือพื้นที่เพาะปลูกต่างๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ในงานกีฏวิทยา 3-5 ปี

รายละเอียดงาน

 • บริหารงานด้านการผลิตภายในบริษัทฯ – วางแผน และควบคุมการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย
 • บริหารบุคคลภายในแผนก เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน – ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง
 • จบการศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร/ วิศวกรรมอาหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถบริหารจัดการวางแผนการผลิต และควบคุมการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย
 • มีความรู้ และประสบการณ์ด้านการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร 3 ปีขึ้นไป
 • มีความเป็นผู้นำ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

รายละเอียดงาน

 • ดูแล ส่งเสริมงานเพาะปลูกข้าวโพดหวาน และพืชต่างๆ ภายในไร่ตะวันหวาน
 • ให้คำแนะนำเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดหวาน และพืชต่างๆ – ดูแลงาน SMART FARM และไร่ตะวันหวาน – ปฏิบัติงานอื่นตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ชาย / หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป สาขาเกษตร , ส่งเสริม , พืชไร่ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ขยัน อดทน มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีประสบการณ์งานส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหวาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์งานนักวิชาการเกษตร 3-5 ปี
เอกสารที่ต้องเตรียม
 • สำเนา บัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนา ทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนา วุฒิการศึกษา (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนา เอกสารการฉีดวัคซีนป้องกัน covid 19 (อย่างน้อย 1 เข็มขึ้นไป) จำนวน 1 ฉบับ
วีธีสมัครงาน
 • สมัครด้วยตัวเองตามที่อยู่บริษัท
 • สมัครผ่าน Email : hr@sunsweetthai.com
สวัสดิการ
 • ชุดฟอร์มพนักงาน – เงินช่วยเหลือค่าเบี้ยเลี้ยงกรณีปฏิบัติงานนอกสถานที่
 • กองทุนสะสมสำรองเลี้ยง ชีพ Provident Fund
 • ประกันสังคม – ปรับเงินเดือนประจำปี
 • โบนัส ตามผลประกอบการ
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • การลาต่างๆ ลาพักผ่อนประจำปี ลาสมรส ลาคลอด ลาอุปสมบท ลากิจ ลาณาปนกิจ ฯลฯ
 • การตรวจสุขภาพประจำปี
 • ฝึกอบรมพัฒนาความรู้ในสายงาน
ติดต่อสอบถาม
 • ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
 • บริษัท ซันสวีท จำกัด(มหาชน)
 • 9 ม.1 ถ.สันป่าตอง-บ้านกาด
 • ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120
 • โทรศัพท์: 053-106-538-40 ต่อ 14, 25