ที่ตั้งสำนักงาน

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 9 หมู่ 1 ต.ทุ่งสะโตกอ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ประเทศไทย , 50120

เวลาทำการ

จันทร์ – เสาร์ เวลา 8.00 – 17.00 น.

ติดต่อสอบถามทั่วไป

Tel : +66 53-106538,Fax : +66 53-106541

ติดต่อผู้อำนวยการและผู้จัดการฝ่าย

ฝ่ายผลิตและคลังสินค้า

คุณ อัมพันธ์ สุริยัง
08 1992 5858
amphun@sunsweetthai.com
store@sunsweetthai.com

ฝ่ายวัตถุดิบ

คุณ เฉลิมเกียรติ ดวงทิพย์
08 1287 9797
chalermkiat@sunsweetthai.com
rawmat@sunsweetthai.com

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

คุณ วีระ นพวัฒนากร
08 1881 1963
vira@sunsweetthai.com
account@sunsweetthai.com

ฝ่ายบุคคล

คุณ พัลลภ บุญถึง
08 5695 0091
panlop@sunsweetthai.com
hr@sunsweetthai.com

ฝ่ายขายและการตลาด

คุณ โกวิทย์ สิทธิยศ
08 5620 8989
kovit@sunsweetthai.com
sales@sunsweetthai.com

ฝ่ายคุณภาพ

คุณ พัลลภ บุญถึง
08 5695 0091
panlop@sunsweetthai.com
qc@sunsweetthai.com