นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทางการเงิน

คุณ วีระ นพวัฒนากร

vira@sunsweetthai.com

เวลาทำการ

จันทร์ – เสาร์ เวลา 8.00 – 17.00 น.
sunsweetthai@sunsweetthai.com

นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลทางการเงิน

msoontaree@sunsweetthai.com

เวลาทำการ

จันทร์ – เสาร์ เวลา 08.00 – 17.00
sunsweetthai@sunsweetthai.com