PRODUCT

Sunsweet Public Company Limited

PRODUCT

Sunsweet Public Company Limited

ข้าวโพดแช่แข็งเต็มฝัก

เราคัดสรรข้าวโพดคุณภาพดี เต็มเมล็ด เต็มฝัก สดและมีสีและกลิ่นที่ดี
เมล็ดเรียงตัวกันอย่างสวยงาม เรารับประกันว่าข้าวโพดแช่แข็งของเรา
หลังจากผ่านความร้อนแล้วยังคงความสดใหม่และเพิ่มความอร่อยให้กับอาหารทุกมื้อ

ไม่มีวัตถุกันเสีย, ไม่ใส่สี, ไม่แต่งกลิ่นสังเคราะห์, ไม่ตัดแต่งพันธุกรรม

*** เมื่อเปิดรับประทานแล้วควรเก็บรักษาไว้ในตู้เย็น และควรรับประทานให้หมดภายใน 3 วัน สินค้ามี Shelf life 3 ปี

KC Brand  ขนาด 311-370 g

เรามีบรรจุภัณฑ์ 1 ขนาด:
23 ชิ้นต่อกล่อง
น้ำหนักสุทธิต่อฝัก 311-370 กรัม
ความยาวต่อฝัก 16-18 ซม.

follow us on social media