Tel : 053-106-538    |    Email : sunsweetthai@sunsweetthai.com    |    Office Operating Hours : Mon – Sat 08.00 – 17.00

PRODUCT

Sunsweet Public Company Limited

PRODUCT

Sunsweet Public Company Limited

ข้าวโพดเม็ดบรรจุถุงอลูมิเนียม

ข้าวโพดหวานผ่านกระบวนการผลิตที่ทันสมัยผ่านการฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิสูงแต่ไม่ทำให้สูญเสียสารอาหาร
หลังบรรจุ อีกทั้งยังบรรจุหลังการเก็บเกี่ยวภายใน 24 ชั่วโมง
สามารถรับประทานได้ทันที หรือนำไปเป็นส่วนผสมในเมนูอาหารในครัวเรือน หรือภัตตาคารร้านอาหาร ได้หลากหลาย

ไม่มีวัตถุกันเสีย, ไม่ใส่สี, ไม่แต่งกลิ่นสังเคราะห์, ไม่ตัดแต่งพันธุกรรม

*** เมื่อเปิดรับประทานแล้วควรเก็บรักษาไว้ในตู้เย็น และควรรับประทานให้หมดภายใน 3 วัน
สินค้ามีอายุจากวันผลิต 18 เดือน

KC Brand  size 1.3 kg , size 2.55 kg

สินค้ามี 2 ขนาด

1. ขนาด 1.30 กิโลกรัมต่อถุง
10 ถุงต่อกล่อง
1,200 กล่องต่อ 1 ตู้คอนเทนเนอร์

2. ขนาด 2.55 กิโลกรัมต่อถุง
6 ถุงต่อกล่อง
1,122 กล่องต่อ 1 ตู้คอนเทนเนอร์

follow us on social media