Tel : 053-106-538    |    Email : sunsweetthai@sunsweetthai.com    |    Office Operating Hours : Mon – Sat 08.00 – 17.00

PRODUCT

Sunsweet Public Company Limited

PRODUCT

Sunsweet Public Company Limited

ข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง

ข้าวโพดหวานผ่านกระบวนการผลิตที่ทันสมัย หลังการเก็บเกี่ยวภายใน 24 ชั่วโมง คุณค่าทางโภชนาการสูง ดีต่อสุขภาพ เหมาะกับทุกเพศทุกวัย สามารถรับประทานได้ทันที หรือนำไปเป็นส่วนผสมในเมนูอาหารในครัวเรือน หรือภัตตาคาร ร้านอาหาร ได้หลากหลาย มีหลายขนาดให้เลือกตามวัตถุประสงค์การใช้งาน

ไม่มีวัตถุกันเสีย, ไม่ใส่สี, ไม่แต่งกลิ่นสังเคราะห์, ไม่ตัดแต่งพันธุกรรม

*** เมื่อเปิดรับประทานแล้วควรเก็บรักษาไว้ในตู้เย็น และควรรับประทานให้หมดภายใน 3 วัน สินค้ามี Shelf life 3 ปี

KC Brand  ขนาด 75 ออนซ์

follow us on social media