ฝ่ายบุคคล

การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

panlop@sunsweetthai.com
hr@sunsweetthai.com

เวลาทำการ

จันทร์ – เสาร์ เวลา 8.00 – 17.00 น.
sunsweetthai@sunsweetthai.com

 

ฝ่ายบุคคล

การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์

panlop@sunsweetthai.com
hr@sunsweetthai.com

เวลาทำการ

จันทร์ – เสาร์  เวลา 08.00 – 17.00 น.
sunsweetthai@sunsweetthai.com