Tel : 053-106-538    |    Email : sunsweetthai@sunsweetthai.com    |    Office Operating Hours : Mon – Sat 08.00 – 17.00

SUN มอบทุนการศึกษานักเรียน “กศน.-รร.” หวังแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ร่วมส่งเสริมการศึกษาพัฒนาเยาวชนไทย โดยมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่วาง (กศน.) และ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มโอกาสทางการศึกษา และส่งเสริมเยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดย SUN ผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูป และผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าทางการเกษตรอื่นๆ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่ นักเรียนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่วาง…

Continue reading

SUN ส่งมอบเตียงสนามกระดาษเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด – 19 เชียงใหม่

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN เดินหน้าความช่วยเหลือในสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังระบาดในพื้นที่เชียงใหม่ สนับสนุนเตียงกระดาษ ให้แก่ นายสว่าง ตาแสงร้อย นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564…

Continue reading

“ซันสวีท” สืบสานประเพณี ร่วมรณรงค์ใช้กระทงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

วันที่ 19 พ.ย. 2564 บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN สืบสานประเพณีลอยกระทง ร่วมรณรงค์ให้พนักงานใช้กระทงใบไม้ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมนำพนักงานลอยกระทงบนแม่น้ำขาน เพื่อขอขมาต่อพระแม่คงคา และเป็นการแสดงออกถึงการขอบคุณต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ปฏิบัติในอดีตและสืบสานต่อมาจนถึงปัจจุบัน นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร…

Continue reading

ร่วมถวายเทียนเข้าพรรษา ให้วัดในชุมชนใกล้เคียง ได้แก่ วัดบ้านป่าชี้ วัดบ้านเปียง และวัดบ้านท่าเดื่อ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณศุราภรณ์ ประสาทงามเลิศ กรรมการบริหาร พร้อมด้วยพนักงาน ร่วมถวายเทียนเข้าพรรษา ให้วัดในชุมชนใกล้เคียง ได้แก่ วัดบ้านป่าชี้ วัดบ้านเปียง และวัดบ้านท่าเดื่อ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นพุทธบูชา และรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชน

Continue reading

มอบความช่วยเหลือด้านอาหาร และสิ่งของจำเป็น ในสถานการณ์โควิด-19 ให้แก่ ชุมชนและหมู่บ้านรอบๆ โรงงาน ได้แก่ บ้านเปียง, บ้านร้องธาร ,บ้านท่าเดื่อ ตำบลบ้านแม บ้านดอนแก้ว, บ้านร้องส้มป่อย ,บ้านป่าจี้,บ้านพนัง ตำบลทุ่งสะโตก บ้านศาลา ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง และองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ส่งมอบความช่วยเหลือด้านอาหารและสิ่งของจำเป็น ในสถานการณ์โควิด-19 ให้แก่ ชุมชนและหมู่บ้านรอบๆ โรงงาน ได้แก่ บ้านเปียง, บ้านร้องธาร ,บ้านท่าเดื่อ ตำบลบ้านแม บ้านดอนแก้ว, บ้านร้องส้มป่อย ,บ้านป่าจี้,บ้านพนัง ตำบลทุ่งสะโตก บ้านศาลา ตำบลยุหว่า…

Continue reading

ร่วมส่งมอบผลิตภัณฑ์ ข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง จำนวน 1,200 กระป๋อง ให้แก่ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากร ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์โควิด-19 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.

โดยมี ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี และ รศ.นพ.อนวัช วิเศษบริสุทธิ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมรับมอบ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารราชนครินทร์…

Continue reading

ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 ร่วมกับสายบุญบารมี 26 สาย สมทบทุนสร้างอุโบสถวัดป่าชี่ และซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) จัดงานบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 ร่วมกับสายบุญบารมี 26 สาย เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถวัดป่าชี่ และซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ในวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562ณ วัดป่าชี่ ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

Continue reading