Tel : 053-106-538    |    Email : sunsweetthai@sunsweetthai.com    |    Office Operating Hours : Mon – Sat 08.00 – 17.00

SUN ส่งมอบเตียงสนามกระดาษเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด – 19 เชียงใหม่

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN เดินหน้าความช่วยเหลือในสถานการณ์โควิด-19 ที่กำลังระบาดในพื้นที่เชียงใหม่ สนับสนุนเตียงกระดาษ ให้แก่ นายสว่าง ตาแสงร้อย นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564…

Continue reading

“ซันสวีท” สืบสานประเพณี ร่วมรณรงค์ใช้กระทงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

วันที่ 19 พ.ย. 2564 บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN สืบสานประเพณีลอยกระทง ร่วมรณรงค์ให้พนักงานใช้กระทงใบไม้ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมนำพนักงานลอยกระทงบนแม่น้ำขาน เพื่อขอขมาต่อพระแม่คงคา และเป็นการแสดงออกถึงการขอบคุณต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ปฏิบัติในอดีตและสืบสานต่อมาจนถึงปัจจุบัน นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร…

Continue reading

พิธีบวงสรวงพระพิรุณ ประจำปี 2564 ณ บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) จัดพิธีบวงสรวงองค์พระพิรุณทรงนาค ประจำปี 2564 โดยมี นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธานในพิธี เพื่อการสร้างขวัญกำลังใจ เสริมสิริมงคล แก่ พนักงาน และเกษตรกร ณ บริษัท ซันสวีท…

Continue reading

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญท่านร่วมรับชม พิธีประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออก ดีเด่น ประจำปี 2564 (Prime Minister’s Export Award 2021)

พิธีประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออก ดีเด่น ประจำปี 2564 (Prime Minister’s Export Award 2021) รับชมพร้อมกันวันที่ 3 กันยายน 2564เวลา 10.00-11.00 น. ถ่ายทอดสดทางช่อง 9 MCOT HD หมายเลข…

Continue reading

SUN นำทัพพนักงานเดินหน้าฉีดวัคซีน ครบ 2 เข็ม สร้างความเชื่อมั่น ในสถานการณ์โควิด-19

นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในช่วงเวลานี้ ส่งผลกระทบต่อสังคม และเศรษฐกิจ ในประเทศอย่างมาก โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร ที่มีพนักงานจำนวนมาก และหลีกเลี่ยงการรวมตัวของคนหมู่มากได้ยาก บริษัทจึงได้มีการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการองค์กรและกระบวนการผลิตสินค้า โดยเฉพาะการสร้างความมั่นใจต่อผู้บริโภค ด้านความปลอดภัยของอาหารสำเร็จรูปและอาหารพร้อมรับประทาน ซึ่งได้มีมาตรการด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด รวมถึงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่โดยเร่งดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับพนักงาน ทั้งนี้พนักงานบริษัท ได้เริ่มเข้าฉีดวัคซีนเข็มเเรก…

Continue reading

ร่วมถวายเทียนเข้าพรรษา ให้วัดในชุมชนใกล้เคียง ได้แก่ วัดบ้านป่าชี้ วัดบ้านเปียง และวัดบ้านท่าเดื่อ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณศุราภรณ์ ประสาทงามเลิศ กรรมการบริหาร พร้อมด้วยพนักงาน ร่วมถวายเทียนเข้าพรรษา ให้วัดในชุมชนใกล้เคียง ได้แก่ วัดบ้านป่าชี้ วัดบ้านเปียง และวัดบ้านท่าเดื่อ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นพุทธบูชา และรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชน

Continue reading

จัดหาวัคซีนทางเลือก ซิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อให้คณะผู้จัดการและพนักงาน

ดร.องอาจ กิตตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและความปลอดภัยของพนักงาน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดย จัดหาวัคซีนทางเลือก ซิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อให้คณะผู้จัดการและพนักงานได้เข้ารับการฉีด ในวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2564 บัดนี้พนักงานได้เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มแรกครบทุกคนแล้วค่ะ 💉🦠

Continue reading

มอบความช่วยเหลือด้านอาหาร และสิ่งของจำเป็น ในสถานการณ์โควิด-19 ให้แก่ ชุมชนและหมู่บ้านรอบๆ โรงงาน ได้แก่ บ้านเปียง, บ้านร้องธาร ,บ้านท่าเดื่อ ตำบลบ้านแม บ้านดอนแก้ว, บ้านร้องส้มป่อย ,บ้านป่าจี้,บ้านพนัง ตำบลทุ่งสะโตก บ้านศาลา ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง และองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ส่งมอบความช่วยเหลือด้านอาหารและสิ่งของจำเป็น ในสถานการณ์โควิด-19 ให้แก่ ชุมชนและหมู่บ้านรอบๆ โรงงาน ได้แก่ บ้านเปียง, บ้านร้องธาร ,บ้านท่าเดื่อ ตำบลบ้านแม บ้านดอนแก้ว, บ้านร้องส้มป่อย ,บ้านป่าจี้,บ้านพนัง ตำบลทุ่งสะโตก บ้านศาลา ตำบลยุหว่า…

Continue reading