Tel : 053-106-538    |    Email : sunsweetthai@sunsweetthai.com    |    Office Operating Hours : Mon – Sat 08.00 – 17.00

“ซันสวีท” ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ร่วมกับบริษัทพันธมิตร และชุมชนบ้านท่าเดื่อ สืบสานประเพณีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 ณ วัดท่าเดื่อ ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร…

Continue reading

“ซันสวีท” ร่วมกับชุมชน สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565

วันที่ 8 พ.ย.65 บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนชุมชนบ้านท่าเดื่อ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย และปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าและวัฒนธรรมอันดีงาม ณ แม่น้ำขาน บ้านท่าเดื่อ ต.บ้านแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ นางอัมพันธ์…

Continue reading

SUN มอบทุนการศึกษานักเรียน “กศน.-รร.” หวังแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ร่วมส่งเสริมการศึกษาพัฒนาเยาวชนไทย โดยมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่วาง (กศน.) และ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มโอกาสทางการศึกษา และส่งเสริมเยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดย SUN ผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูป และผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าทางการเกษตรอื่นๆ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่ นักเรียนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่วาง…

Continue reading

SUN มอบสินค้าตรา KC ช่วยผู้ประสบอุทกภัย อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

วันที่ 6 ต.ค.65 นายพัลลภ บุญถึง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป บมจ. ซันสวีท กล่าวว่า SUN ในฐานะที่เป็นอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งอยู่ร่วมกับคนในชุมชน พร้อมเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อเนื่อง โดยวันนี้ ซันสวีท ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ/มูลนิธิ ลงพื้นที่ส่งมอบความช่วยเหลือให้กับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์แม่น้ำปิงเอ่อล้นตลิ่งไหลท่วมเทศบาลนครเชียงใหม่นั้น มอบน้ำดื่ม ข้าวสาร…

Continue reading

SUN มอบสินค้าตรา KC ช่วยผู้ประสบอุทกภัย อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

นายพัลลภ บุญถึง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือชุมชนรอบโรงงาน ในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งสะโตกและตำบลบ้านแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยได้นำผลิตภัณฑ์พร้อมรับประทานตรา KC อาทิ ข้าวโพดหวาน…

Continue reading

SUN คว้ารางวัลดีเด่น “ภาคีเครือข่ายภาคเอกชน” จาก สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ระดับประเทศ ประจำปี 2565

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN รับโล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลดีเด่น ระดับประเทศ สาขา ภาคีเครือข่าย ประเภท หน่วยงานภาคีเครือข่ายภาคเอกชนดีเด่น ซึ่งมอบให้กับองค์กรเอกชนที่มีส่วนในการผลักดันให้เกิดการเรียนรู้อย่างทั่วถึง และสนับสนุนการสร้างความเท่าเทียมทางการศึกษา รวมทั้งเชื่อมโยงเส้นทางการเรียนรู้ระหว่างการศึกษานอกระบบ ในงาน “วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ” ประจำปี 2565…

Continue reading

SUN ปั้นที่ดินพันไร่ อ.แม่วาง เชียงใหม่ เป็นแลนด์มาร์คเมืองแห่งข้าวโพดหวาน

วันที่ 10 กันยายน 2565 นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN เปิดเผยว่า บริษัทได้ดำเนินโครงการไร่ตะวันหวาน (Sun Valley) บนพื้นที่กว่า 1,074 ไร่…

Continue reading

“โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทย”

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) จัด “โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทย” โดยมีวัตถุประสงค์ในการมีส่วนร่วมพัฒนาวัดของชุมชน ให้มีภูมิทัศน์สวยงาม และเป็นพื้นที่ศูนย์รวมจิตใจ รวมทั้งเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมชุมชนให้สืบทอดต่อไปอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม ทอดกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างพระอุโบสถวัดท่าเดื่อ ประจำปี 2565 ในวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 วัดท่าเดื่อ…

Continue reading