ข้าวโพดหวานฝักเดี่ยวแบบปิ้งบรรจุถุงสุญญากาศ

0 out of 5

Category:

Description

ข้าวโพดหวานปิ้ง บรรจุถุงสุญญากาศ
Nutrient
PerlOOg
Per serving 1 ถุง (130 กรัม, เฉพาะเนื้อ)
% Daily value
Calories (kilocalories) 91.3 120
Calories from Fat (kilocalories) 15.9 25
Total Fat (g) 1.77 2.5 4
Saturated fat (g) 0.43 0.5 3
Cholesterol (mg) Not Detected** 0 0
Protein (Nx6.25) (g) 2.85 4
Total Carbohydrate, Include DF (g) 16.0 21 7
Dietary Fiber (g) 2.26 3 12
Sugars (g) 6.83 9
Sodium (mg) 99.6 130 5
Vitamin A (Beta_carotene) (ug RE)* 3.07 (3.99) 0
Vitamin B 1 (mg) Not Detected** (0) 0
Vitamin B 2 (mg) 0.03 (0.04) 2
Calcium (mg) 7.79 (10.1) 0
Iron (mg) 0.43 (0.56) 4
Ash (g) Moisture (g) 0.72 78.7

0 out of 5

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ข้าวโพดหวานฝักเดี่ยวแบบปิ้งบรรจุถุงสุญญากาศ”