ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถาม เรายินดีให้บริการ

ที่ตั้งสำนักงาน

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 9 หมู่ 1 ต.ทุ่งสะโตก

อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ประเทศไทย , 50120

ประเทศไทย , 50120

โทรศัพท์ & แฟกซ์

ติดต่อสอบถามทั่วไป

โทรศัพท์ : 053-106538 – 40

แฟกซ์ : 053-106541

เวลาทำการ

จันทร์ – เสาร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.

sunsweetthai@sunsweetthai.com

LINE ID

ติดต่อสายด่วน

แนะนำ – ติชม – ร้องเรียน

081 783 9199

081 783 3088

hotline@sunsweetthai.com

company_secretary@sunsweetthai.com

audit_committee@sunsweetthai.com

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

เลขานุการบริษัท

คุณ สุนทรี มูลเมา

081 998 9049

msoontaree@sunsweetthai.com

LINE ID

ติดต่อเลขานุการ

เลขานุการบริษัท

คุณ สุนทรี มูลเมา

081 998 9049

msoontaree@sunsweetthai.com

LINE ID

เลขานุการผู้บริหาร

คุณ วรรณญารัตน์ ไชยชนะ

081 783 6201

wanyarat@sunsweetthai.com

assistant@sunsweetthai.com

LINE ID

ติดต่อผู้บริหารระดับสูง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ( CEO )

ดร. องอาจ กิตติคุณชัย

081 783 9199

ongart@sunsweetthai.com

LINE ID

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายโรงงาน

คุณ มรกต กิตติคุณชัย

091 541 9159

morakot@sunsweetthai.com

ติดต่อฝ่ายและแผนก

ติดต่อผู้อำนวยการและผู้จัดการฝ่าย

ฝ่ายขายและการตลาด

คุณ โกวิทย์ สิทธิยศ

ผู้อำนวยการ ฝ่ายขายและการตลาด

085 620 8989

kovit@sunsweetthai.com

sales@sunsweetthai.com

LINE ID

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

คุณ วีระ นพวัฒนากร

ผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน

081 881 1963

vira@sunsweetthai.com

account@sunsweetthai.com

finance@sunsweetthai.com

LINE ID

ฝ่ายคุณภาพ

คุณ พัลลภ บุญถึง

ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ

085 695 0091

panlop@sunsweetthai.com

qc@sunsweetthai.com

LINE ID

ฝ่ายผลิตและคลังสินค้า

คุณ อัมพันธ์ สุริยัง

ผู้จัดการฝ่ายผลิตและคลังสินค้า

081 992 5858

amphun@sunsweetthai.com

rawmat@sunsweetthai.com

LINE ID

ฝ่ายวิศวกรรม

คุณ รัฐศักดิ์ หนูคง

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

093 135 6663

rattasak@sunsweetthai.com

en@sunsweetthai.com

LINE ID

ฝ่ายวัตถุดิบ

คุณ เฉลิมเกียรติ ดวงทิพย์

ผู้จัดการฝ่ายวัตถุดิบ

081 287 9797

chalermkiat@sunsweetthai.com

rawmat@sunsweetthai.com

LINE ID

KC Farm

เคซี สมาร์ทฟาร์ม

คุณ มานพ ซ้อนฝั้น

ผู้จัดการแผนก เคซี สมาร์ทฟาร์ม

081 287 1300

rawmat@sunsweetthai.com

Department Email

ส่งข้อความหาเรา

ชื่อ*(โปรดระบุ)

เบอร์ติดต่อกลับ*(โปรดระบุ)

อีเมลผู้ติดต่อ*(โปรดระบุ)

หัวเรื่อง*(โปรดระบุ)

ข้อความ รายละเอียด*(โปรดระบุ)