กิจกรรมองค์กร

กิจกรรมล่าสุด

กิจกรรมที่ผ่านมา

กันยายน 28, 2018
21/8/2561 ดร.องอาจ กิตติคุณชัย  พร้อมทีมผู้บริหาร ให้การต้อนรับ พลเอก หัสพงศ์ ยุวนวรรธนะ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการกองทัพไทย และ คณะปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสการเยี่ยมชมกิจการ

21/8/2561 ดร.องอาจ กิตติคุณชัย พร้อมทีมผู้บริหาร ให้การต้อนรับ พลเอก หัสพงศ์ ยุวนวรรธนะ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการกองทัพไทย และ คณะปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสการเยี่ยมชมกิจการ