บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านส่งออกข้าวโพดหวานภายใต้ตราสินค้า KC จัดงานวันข้าวโพดหวาน ครั้งที่ 6 ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน ภายใต้แนวคิด “โอกาสเพิ่มผลผลิตและคุณภาพที่ดีของข้าวโพดหวาน เพื่อเกษตรกรยิ้มสดใส” โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจาก นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน

ภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการและบูธกิจกรรมจากบริษัทชั้นนำด้านเกษตรและเทคโนโลยี รวมถึงการสัมมนาและบรรยายความรู้แก่เกษตรกร ในการทำเกษตรแบบ Smart Farm แก่เกษตรกร นักเรียนนักศึกษา และผู้สนใจ ณ ศูนย์การเรียนรู้ KC Farm ตำบลทุ่งปี้ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.