บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)
ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างพระอุโบสถและกุฎิวัดท่าเดื่อ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561