บมจ.ซันสวีท ร่วมมือ บมจ. ล็อกซเล่ย์ พัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรแม่นยำ IOT sensor
เพื่อส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหวาน เพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตให้แก่เกษตรกร
โดยได้จัดพิธีลงนามสัญญาโครงการพัฒนาต้นแบบอัจฉริยะ (Smart farm) ข้าวโพดหวาน ระหว่าง บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ณ อาคารล็อกซเล่ย์ (สำนักงานใหญ่) เมื่อ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561

 

กิจกรรมอื่นที่ใกล้เคียง