ผู้บริหารและพนักงานบริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ร่วมกิจกรรมทำบุญไถ่ชีวิตโคกระบือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ค่ะ