คณะผู้จัดการและตัวแทนพนักงาน บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ร่วมถวายเทียนพรรษาและสังฆทาน เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่พนักงาน และบริษัทฯ อีกทั้งเป็นการสืบสานประเพณีในพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่สืบไป ณ วัดบ้านเปียง วัดป่าจี้ และวัดท่าเดื่อ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 ค่ะ

กิจกรรมอื่นที่ใกล้เคียง