บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมกิจกรรม Opportunity Day เพื่อรายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 2 ปี 2561 และชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและการดำเนินของบริษัท แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์และสื่อมวลชนที่มาร่วมงาน ณ ห้องประชุม 603 ชั้น 6 อาคาร บี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันที่ 9 สิงหาคม 2561
กิจกรรมอื่นที่ใกล้เคียง