บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ นายฝ่าม มิ่งห์ ตัน (Mr.Pham Minh Tan) รองเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและคณะ

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ นายฝ่าม มิ่งห์ ตัน (Mr.Pham Minh Tan) รองเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและคณะ ในนามแขกของจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนานโยบายสินค้าเกษตร เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 61 ค่ะ
กิจกรรมอื่นที่ใกล้เคียง