13-15/8/2561 SUN ร่วมกับ Sb1 จัดโครงการอบรมโดรนเพื่อการเกษตร 4.0

บมจ.ซันสวีท จำกัด(มหาชน) ร่วมกับ Sb1 เปิดโครงการอบรม “โดรนเพื่อการเกษตรยุคใหม่ 4.0” เพื่อให้ความรู้และพัฒนาเกษตรกรให้เป็นนักบินโดรนอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย พร้อมสร้างอาชีพทางเลือกใหม่ให้เกษตรกรไทย ณ ศูนย์การเรียนรู้ KC Farm บ้านแพะประธานพร ตำบลทุ่งปี้ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 13-15 สิงหาคม 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published.