จัดพิธีทำบุญโรงงานประจำปี 2566 โดยมีผู้บริหารและพนักงาน ร่วมพิธีทำบุญเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) จัดพิธีทำบุญโรงงานประจำปี 2566 โดยมีผู้บริหารและพนักงาน ร่วมพิธีทำบุญเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคล ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2566

ณ บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)