SUN มอบเมล็ดพันธ์ุข้าวโพดหวาน และเมล็ดพันธ์ุผัก ให้แก่โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณอัมพันธ์ สุริยัง ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน และคุณพัลภล บุญถึง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป ได้มอบเมล็ดพันธ์ุข้าวโพดหวาน และเมล็ดพันธ์ุผัก ให้แก่โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนโครงการปลูกผักปลอดสารพิษเพื่ออาหารกลางวัน ในหอพักนักเรียน รับมอบโดยว่าที่ร้อยตรีสินธ์ชัย ใจแก้ว รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน