SUN มอบผ้าห่ม เมล็ดพันธ์ุผัก เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน และข้าวโพดหวานกระป๋อง ให้กับชุมชนตำบลยางคราม และตำบลทุ่งปี๊

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณพัลลภ บุญถึง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป และ คุณอัมพันธ์ สุริยัง ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงาน พร้อมด้วยทีมงาน SUN ร่วมกิจกรรม กับมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศลและปอเต็กตึ้งกรุงเทพ มอบผ้าห่ม เมล็ดพันธ์ุผัก เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวาน และข้าวโพดหวานกระป๋อง ให้กับชุมชนตำบลยางคราม และตำบลทุ่งปี๊ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์และยังชีพในช่วงฤดูหนาว