“ซันสวีท” ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ร่วมกับบริษัทพันธมิตร และชุมชนบ้านท่าเดื่อ สืบสานประเพณีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 ณ วัดท่าเดื่อ ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธานในพิธี ในวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา

นายพัลลภ บุญถึง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป กล่าวว่า บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของงานบุญทอดกฐินสามัคคี ซึ่งพุทธศาสนิกชนได้ถือปฏิบัติสืบทอดมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน จึงได้จัดงานบุญที่สามารถช่วยทำนุบำรุงศาสนา และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนขึ้น

ทั้งนี้ ได้ถวายปัจจัยร่วมทำบุญที่รวบรวมจากสายบุญบารมี ทั้งหน่วยงานเอกชน และคณะบุคคลที่มีจิตศรัทธา ให้แก่ทางวัด โดยมียอดรวมทั้งสิ้น 1,637,344 บาท เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถวัดท่าเดื่อ และถือเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ตลอดจนสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมทอดกฐินของท้องถิ่นที่ดีงาม ให้ดำรงอยู่คู่สังคมไทยต่อไป