SUN มอบสินค้าตรา KC ช่วยผู้ประสบอุทกภัย อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

นายพัลลภ บุญถึง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือชุมชนรอบโรงงาน ในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งสะโตกและตำบลบ้านแม อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยได้นำผลิตภัณฑ์พร้อมรับประทานตรา KC อาทิ ข้าวโพดหวาน มันหวานญี่ปุ่น มันหวานสามสี ธัญพืชรวม ถั่วลายเสือต้ม กล้วยน้ำหว้าหนึบ ฯลฯ แจกจ่าย เพื่อหวังบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้าน ที่ต้องเผชิญกับความยากลำบากในสถานการณ์น้ำท่วม

อย่างไรก็ตาม SUN ยังคงมุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนช่วยเหลือสังคม โดยส่งมอบอาหารปลอดภัยและที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ให้แก่ผู้ประสบภัยเพื่อเป็นกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนได้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน