SUN มอบสินค้าตรา KC ช่วยผู้ประสบอุทกภัย อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

วันที่ 6 ต.ค.65 นายพัลลภ บุญถึง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป บมจ. ซันสวีท กล่าวว่า SUN ในฐานะที่เป็นอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งอยู่ร่วมกับคนในชุมชน พร้อมเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อเนื่อง โดยวันนี้ ซันสวีท ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ/มูลนิธิ ลงพื้นที่ส่งมอบความช่วยเหลือให้กับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์แม่น้ำปิงเอ่อล้นตลิ่งไหลท่วมเทศบาลนครเชียงใหม่นั้น มอบน้ำดื่ม ข้าวสาร อาหารแห้ง และบริษัทฯ นำสินค้าข้าวโพดหวานแปรรูป พร้อมทานตรา KC ร่วมแจกจ่าย ส่งมอบถึงมือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ชุมชนเกาะกลาง ตำบลหนองหอย จังหวัดเชียงใหม่เพื่อหวังบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้าน ที่ต้องเผชิญกับความลำบากในสถานการณ์น้ำท่วม

อย่างไรก็ตาม SUN ยังคงมุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนช่วยเหลือสังคม โดยส่งมอบอาหารปลอดภัยและที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ให้แก่ผู้ประสบภัยเพื่อเป็นกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนได้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน