SUN มอบทุนการศึกษานักเรียน “กศน.-รร.” หวังแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ร่วมส่งเสริมการศึกษาพัฒนาเยาวชนไทย โดยมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่วาง (กศน.) และ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มโอกาสทางการศึกษา และส่งเสริมเยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

โดย SUN ผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูป และผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าทางการเกษตรอื่นๆ ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่ นักเรียนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่วาง (กศน.) และ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา ซึ่งมีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่อำเภอแม่วาง และอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเยาวชนไทย ให้มีโอกาสในการเข้าศึกษาในระดับที่สูงขึ้น และนำความรู้กลับมาพัฒนาชุมชน และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต

ด้านนายพัลลภ บุญถึง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป เปิดเผยว่า บริษัทมีเป้าหมายในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการสนับสนุนให้เยาวชนได้เข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม จึงได้ดำเนินโครงการสนับสนุนการศึกษา และร่วมมือกับ กศน.อำเภอแม่วาง ผลักดันหลักสูตรวิชาข้าวโพดหวานให้นักเรียนนักศึกษา กศน.

นอกจากนี้ได้มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนและนักศึกษามาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังจะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง และเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนการศึกษาให้แก่นักเรียนไทย ให้สามารถจะต่อยอดไปสู่การพัฒนาศักยภาพและเป็นแรงขับเคลื่อนสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป