SUN นำทัพพนักงานเดินหน้าฉีดวัคซีน ครบ 2 เข็ม สร้างความเชื่อมั่น ในสถานการณ์โควิด-19

นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เปิดเผยว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในช่วงเวลานี้ ส่งผลกระทบต่อสังคม และเศรษฐกิจ ในประเทศอย่างมาก โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร ที่มีพนักงานจำนวนมาก และหลีกเลี่ยงการรวมตัวของคนหมู่มากได้ยาก บริษัทจึงได้มีการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการองค์กรและกระบวนการผลิตสินค้า โดยเฉพาะการสร้างความมั่นใจต่อผู้บริโภค ด้านความปลอดภัยของอาหารสำเร็จรูปและอาหารพร้อมรับประทาน ซึ่งได้มีมาตรการด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด รวมถึงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่โดยเร่งดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับพนักงาน
ทั้งนี้พนักงานบริษัท ได้เริ่มเข้าฉีดวัคซีนเข็มเเรก จากการจัดสรรโควตาวัคซีนซิโนฟาร์มผ่านราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และการลงทะเบียนฉีดวัคซีนผ่านทางสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งเเต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา และพนักงานได้ทยอยฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้า และถือเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม
อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมุ่งมั่นดำเนินตามแผนงานครึ่งปีหลัง โดยยึดหลักความปลอดภัยสูงสุด เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเป็นพื้นที่แพร่ระบาดของโรค ซึ่งได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด และพร้อมผลิตสินค้าที่สะอาด ปลอดภัย ส่งถึงมือผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ในวิกฤตโควิด-19 นี้