ร่วมมอบอาหารให้กับคุณหมอและทีมงาน เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นกำลังใจในการฉีดวัคซีน ให้กับประชาชน

วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564
ณ ศูนย์พลศึกษาและกีฬาอำเภอสันป่าตอง