ร่วมถวายเทียนเข้าพรรษา ให้วัดในชุมชนใกล้เคียง ได้แก่ วัดบ้านป่าชี้ วัดบ้านเปียง และวัดบ้านท่าเดื่อ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณศุราภรณ์ ประสาทงามเลิศ กรรมการบริหาร พร้อมด้วยพนักงาน ร่วมถวายเทียนเข้าพรรษา ให้วัดในชุมชนใกล้เคียง ได้แก่ วัดบ้านป่าชี้ วัดบ้านเปียง และวัดบ้านท่าเดื่อ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นพุทธบูชา และรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชน