พิธีบวงสรวงพระพิรุณ ประจำปี 2564 ณ บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) จัดพิธีบวงสรวงองค์พระพิรุณทรงนาค ประจำปี 2564 โดยมี นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นประธานในพิธี เพื่อการสร้างขวัญกำลังใจ เสริมสิริมงคล แก่ พนักงาน และเกษตรกร

ณ บริษัท ซันสวีท จำกัด(มหาชน)
วันที่ 9 กันยายน 2564