ผู้บริหารทำพิธีตั้งศาลเจ้าที่เพื่อเป็นสิริมงคล ในการเตรียมพื้นที่ปลูกข้าวโพดหวาน และ พืชผลทางการเกษตรอื่นๆ ณ ไร่ตะวันหวาน พื้นที่ 1,007 ไร่

ผู้บริหาร นำโดยคุณองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคุณจิราพร กิตติคุณชัย และคุณมรกต กิตติคุณชัย กรรมการบริหาร ทำพิธีตั้งศาลเจ้าที่เพื่อเป็นสิริมงคลในการเตรียมพื้นที่สำหรับรองรับการปลูกข้าวโพดหวานและพืชผลทางการเกษตรอื่นๆเพื่อเพิ่มความมั่นคงทางวัตถุดิบ และขยายโอกาสในการเติบโตของธุรกิจ

ณ ไร่ตะวันหวาน พื้นที่1,007ไร่ ตำบลทุ่งปี้ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564