บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญท่านร่วมรับชม พิธีประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออก ดีเด่น ประจำปี 2564 (Prime Minister’s Export Award 2021)

พิธีประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออก
ดีเด่น ประจำปี 2564 (Prime Minister’s Export Award 2021)

รับชมพร้อมกันวันที่ 3 กันยายน 2564
เวลา 10.00-11.00 น. ถ่ายทอดสดทางช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30

และ Facebook LIVE : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ DITP


https://www.facebook.com/familyditp