ต้อนรับคณะผู้บริหาร บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง จำกัด (CPAC) เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ KC FARM แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในเรื่องการนำเทคโนโลยี การนำข้อมูลต่างๆ มาใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ และ การทำเกษตรโดยใช้เทคโนโลยี (Smart Farming)

ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564
ณ บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)