ต้อนรับคณะนักวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ KTAM, ONEAM, TFUND, ASP, BCAP, TALIS, OCEAN, MFC, TL และ KTBST เข้าเยี่ยมชมกิจการ ศูนย์การเรียนรู้ KC FARM

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) นำโดย ดร.องอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
ให้การต้อนรับคณะนักวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ KTAM, ONEAM, TFUND, ASP, BCAP, TALIS, OCEAN, MFC, TL และ KTBST
เข้าเยี่ยมชมกิจการ ศูนย์การเรียนรู้ KC FARM พื้นที่โครงการขยายการปลูกวัตถุดิบ 1,007 ไร่ และกระบวนการผลิต พร้อมรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับแผนการดำเนินธุรกิจในปี 2564
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564