จัดหาวัคซีนทางเลือก ซิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อให้คณะผู้จัดการและพนักงาน

ดร.องอาจ กิตตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและความปลอดภัยของพนักงาน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดย จัดหาวัคซีนทางเลือก ซิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อให้คณะผู้จัดการและพนักงานได้เข้ารับการฉีด ในวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2564 บัดนี้พนักงานได้เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มแรกครบทุกคนแล้วค่ะ 💉🦠