“SUN” ทุ่ม 34 ล้านลุย Mini Factory เดินเครื่องผลิตอาหารพร้อมทานปี 64

วันนี้ (22 ธันวาคม 2563) นายสนิท ศรีสุวรรณ กรรมการบริหาร ผู้แทน บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ลงนามสัญญาการก่อสร้างโครงการอาคารผลิตขนาดเล็กสำหรับสินค้าพร้อมรับประทาน ร่วมกับ นายพิชาญ ด่านกิจยิ่งยง กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.ซี.เอ.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ผู้รับเหมางานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม และ นายอรุณ บุญฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริปเปิล พี เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่น จำกัด ผู้รับเหมางานระบบสุขาภิบาล งานเครื่องกล และ ระบบไฟฟ้า เพื่อยกระดับทั้งด้านคุณภาพและปริมาณการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ผู้ผลิตและส่งออกข้าวโพดหวาน ภายใต้แบรนด์ KC เปิดเผย”ประชาชาติธุรกิจ” ว่า บริษัทฯได้เดินหน้าตามแผนงานที่วางไว้ในปีนี้คือ การลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตอาหารพร้อมรับประทาน (ready to eat) ในแบบมินิแฟกตอรี่ (Mini Factory) ภายในพื้นที่โรงงานซันสวีท อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นเฟสแรกด้วยงบลงทุนราว 34 ล้านบาท โดยการก่อสร้างจะใช้ระยะเวลาราว 4 เดือน มีกำหนดแล้วเสร็จราวกลางปี 2564 และจะเริ่มเดินเครื่องการผลิตทันที

โดยมีกลุ่มสินค้าที่จะผลิต ได้แก่ ข้าวโพดหวาน-ข้าวโพดหวานสองสี(ฝัก-บรรจุถุงสุญญากาศ)-ข้าวโพดหวานปิ้ง มันหวานญี่ปุ่นเผา มันม่วงเผา และถั่วลายเสือต้ม ซึ่งปัจจุบันมียอดขายรวมกันวันละราว 40,000 ถุง คิดเป็นมูลค่าราว 500,000 บาทต่อวัน โดยเฉพาะมันหวานญี่ปุ่นเผามียอดขายวันละกว่า 15,000 ถุง ทั้งนี้ กว่า 2 ปีที่บริษัทได้บุกตลาด ready to eat ในประเทศอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งการลงทุนสร้างโรงงานผลิตอาหารพร้อมรับประทานถือเป็นการแตกไลน์จากการผลิตข้าวโพดหวานซึ่งเป็นธุรกิจหลัก จึงจำเป็นต้องมีโรงงานที่ผลิตอาหารพร้อมรับประทานโดยเฉพาะ ขณะเดียวกัน ทางบริษัทเตรียมนำผลผลิตทางการเกษตรชนิดอื่น ๆ ในภาคเหนือมาผลิตสินค้าพร้อมรับประทานเพิ่มอีก อาทิ สับปะรดภูแล ธัญพืช และกล้วยน้ำว้า เป็นต้น

นายสนิท ศรีสุวรรณ กรรมการบริหาร ผู้แทน บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯ ได้มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ ตามสุนทรพานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัทอาร์ชิแพลน จำกัด เป็นผู้บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง ร่วมดูแลและให้คำแนะนำตลอดการดำเนินโครงการ ซึ่งมีระยะเวลาก่อสร้าง 4 เดือน สำหรับอาคารขนาด 1,440 ตารางเมตร เพื่อรองรับการผลิตที่ถูกสุขลักษณะและถูกต้องตามระบบคุณภาพมากยิ่งขึ้น และตอบสนองความต้องการสินค้าพร้อมทานจากลูกค้าที่มีปริมาณสั่งซื้อเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด หลังจากโครงการแล้วเสร็จจะส่งผลให้มีกำลังการผลิตสินค้าพร้อมรับประทานถึง 100,000 ชิ้นต่อวัน
โครงการอาคารผลิตขนาดเล็กสำหรับสินค้าพร้อมรับประทาน ถือเป็นการเพิ่มมูลค่าของพืชผลทางการเกษตร โดยนำมาผลิตเป็นสินค้าพร้อมรับประทานเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค ภายใต้แบรนด์ KC ที่หลากหลายมากกว่าเดิม คาดว่าในปีระยะ 3-5 ปี บริษัทฯ จะมียอดขายสินค้าพร้อมรับประทานประมาณ 500-1,000 ล้านบาทต่อปี

Add your comment