ร่วมบรรยาย เพื่อแนะนำผู้ประกอบการ โครงการรางวัลผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกดีเด่น ปี 2563 Prime Minister’s Export Award

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) โดย คุณวีระ นพวัฒนากร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ร่วมบรรยายเพื่อแนะนำผู้ประกอบการ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์โครงการรางวัลผู้ประกอบการธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจำปี 2563 Prime Minister’s Export Award

ในวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
ณ ห้อง นิมมาน 1 ชั้น 5 นิมมาน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรม ยู นิมมาน เชียงใหม่ ค่ะ