ร่วมสนับสนุนข้าวโพดในงานตลาดนัดใจดี Jaidee Flea Market

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมสนับสนุนข้าวโพดหวานพร้อมทาน ในงานตลาดนัดใจดี Jaidee Flea Market เป็นกิจกรรมเพื่อสนับสนุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก ในโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2563
ณ North Hill City Resort อ.หางดง จ.เชียงใหม่ค่ะ