ร่วมกิจกรรม Opportunity Day เพื่อรายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2562

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)
นำโดย ดร.องอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเข้าร่วมกิจกรรม Opportunity Day
เพื่อรายงานผลประกอบการประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2562 ค่ะ  เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้องประชุม 603 ชั้น 6 อาคาร B  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย