ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 ร่วมกับสายบุญบารมี 26 สาย สมทบทุนสร้างอุโบสถวัดป่าชี่ และซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) จัดงานบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 ร่วมกับสายบุญบารมี 26 สาย เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถวัดป่าชี่ และซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์

ในวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562
ณ วัดป่าชี่ ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่