ร่วมงานกับเรา

Sunsweet Public Company Limited

SUNSWEET PRESENT

สวัสดิการของบริษัท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ชุดยูนิฟอร์ม

การตรวจสุขภาพประจำปี

วันหยุดประจำปี

กองทุนประกันสังคม

โบนัสพนักงาน

การปรับค่าจ้างประจำปี

เงินช่วยเหลือกรณีสมรส / เงินรับขวัญบุตร 2 คน